หลากวิธีอนุรักษ์พลังงานจากวันนี้เพื่ออนาคต

หลากวิธีอนุรักษ์พลังงานจากวันนี้เพื่ออนาคต

ในปัจจุบันพลังงานคือ ปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆ ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเพื่อดำรงชีพอย่างพลังงานที่ได้จากไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างรวมถึงทำให้เครื่องจักรกลต่างๆ สามารถทำงานได้ หรือใช้พลังงานน้ำมันการเดินทาง และใช้พลังงานน้ำในการชำระล้างทำความสะอาด และเพื่อการเกษตรต่างๆ ซึ่งพลังงานนั้นแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ พลังงานใช้แล้วหมดไปซึ่งเป็นพลังงานสิ้นเปลือง อันได้แก่ น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานที่ใช้ได้อย่างไม่มีวันหมด หรือพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ แกลบ ชานอ้อย ชีวมวล น้ำ แสงอาทิตย์ คลื่น

การอนุรักษ์พลังงาน คือ การรู้จักวิธีใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า นอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังสามารถช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเชิงลบต่างๆ ที่เกิดจากแหล่งที่ใช้ และผลิตพลังงานด้วย ซึ่งการใช้พลังงานอย่างประหยัดนั้นทุกๆ คนสามารถร่วมมือช่วยกันได้โดยการใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้มีทรัพยากร และพลังงานไว้ใช้ได้นาน และเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด รวมถึงการนำกลับมาใช้ซ้ำอีก  เช่น กระดาษ ถุงพลาสติก เป็นต้น เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตสิ่งของต่างๆ จากโรงงาน และวิธีง่ายๆ ในการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีพลังงานใช้สืบต่อไป โดยมีหลักการปฏิบัติง่ายๆ ดังต่อไปนี้

เริ่มต้นจากที่บ้าน ควรออกแบบทิศทางของบ้านให้เหมาะสม เลือกซื้อบ้านหรือออกแบบบ้านที่มีลักษณะโปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีการระบายความร้อนได้ดี พร้อมทั้งใช้การปลูกต้นไม้เข้าช่วย เพื่อสร้างความร่มเย็น และสร้างบ้านด้วยวัสดุที่เป็นฉนวนกันความร้อนตั้งแต่หลังคาจนถึงกรอบผนัง รวมถึงการเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ดีเช่น อุปกรณ์ที่มีฉลากเบอร์ 5 เป็นต้น

ใช้น้ำอย่างประหยัด น้ำประปาที่เราใช้มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการกรอง ฆ่าเชื้อโรคจนสะอาด และบริโภคได้ ซึ่งต้องอาศัยพลังงานในกระบวนการผลิตเหล่านั้น ดังนั้นการใช้น้ำอย่างประหยัดจึงถือเป็นการช่วยประหยัดพลังงานได้ดีอีกทางหนึ่งด้วย

ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์แทนหลอดไส้

         ที่ผ่านมาเราคงจะเคยเห็นมีการรณรงค์ให้ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์อย่างต่อเนื่องนั้นเป็นเพราะว่ามีการพิสูจน์แล้วถึงประสิทธิภาพของการใช้งาน การประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อมที่มากกว่า โดยเฉลี่ยแล้วหลอดไส้มีราคาถูกกว่า แต่ระยะเวลาการใช้งานก็น้อยกว่าเช่นกัน ที่สำคัญหลอดไส้ใช้ความร้อนในการสร้างพลังงานแสงสว่างมากกว่า จึงเปลืองพลังงานมากกว่า ดังนั้น

หลอดฟลูออเรสเซนต์จะช่วยตอบโจทย์ในการประหยัดพลังงานจากวันนี้ถึงวันข้างหน้าในระยะยาวได้ดีกว่า เพียงใส่ใจเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ โดยอาศัยน้ำพักน้ำแรงของทุกคนในการร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติ เราก็จะสามารถช่วยประหยัดพลังงานอีกทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวอีกด้วย