รวมอาชีพสำคัญที่ต้องเกี่ยวข้องกับบริษัทพัฒนาอสังหาฯ

ในปัจจุบันนั้นมีตัวเลือกของการแข่งขันด้านบริษัทพัฒนาอสังหาฯ สูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี โดยตำแหน่งการงานของผู้คนภายในองค์กรของบริษัทพัฒนาอสังหาฯ เองนั้น ก็มักจะมีอาชีพแยกย่อยแตกแขนงออกไปอีกหลายสาขา เพื่อทำงานร่วมกันเป็นทีมในด้านที่ตนเองถนัด ซึ่งกว่าจะรวมตัวกันเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาฯ ได้นั้นก็ต้องอาศัยคนหลายอาชีพในการทำงานให้สอดคล้องกัน… หลายๆ คนคงสงสัยว่า มีอาชีพไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับการทำอสังหาฯ แล้วแต่ละสายอาชีพนั้นต้องทำหน้าที่อะไรเป็นหลัก ตามมาไขข้อข้องใจกันได้ทางนี้ เราได้รวบรวม 5 อาชีพหลักๆ ในวงการอสังหาฯ มาให้คุณได้ทำความรู้จัก เผื่อฤกษ์งามยามดีครั้งไหนต้องติดต่อจะได้รู้ว่าคุณควรจะติดต่อใครในบริษัทพัฒนาอสังหาฯ นั้นๆ

 

นักประเมินราคา

นักประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขาย ซึ่งแน่นอนว่าในบริษัทพัฒนาอสังหาฯ นั้นจะต้องมีนักประเมินราคา สำหรับการทำหน้าที่ตรวจสอบราคาอสังหาฯ ว่ามีมูลค่าที่เหมาะสมแก่การลงทุนหรือไม่ เพื่อที่จะได้นำข้อมูลที่ได้ไปกำหนดงบประมาณต่างๆ ในขั้นตอนต่อไป เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องทำโดยนักประเมินราคาที่เชี่ยวชาญเท่านั้น เพราะอาจก่อให้เกิดผลกระทบภายหลังหากเกิดข้อผิดลาด จนถึงขนาดโครงการขาดทุนก็เป็นได้

 

ผู้พัฒนาโครงการ

ผู้พัฒนาโครงการหรือที่เราเคยได้ยินกันจนคุ้นหูว่า ‘ดีเวลลอปเปอร์’ นั้นเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญของบริษัทพัฒนาอสังหาฯ ที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก ในการประเมินสถานการณ์ และศักยภาพของทำเล ผู้พัฒนาโครงการจะทำงานโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการเริ่มต้นพัฒนาโครงการอสังหาฯ ประเภทต่างๆ ทั้งในด้านกฎหมาย ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านโครงสร้างของโครงการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนให้โครงการนั้นๆ สำเร็จลุล่วงไปได้ ซึ่งแน่นอนว่าต้องคำนึงถึงคุณภาพของโครงการที่จะส่งผลระยะยาวถึงในอนาคตด้วยเช่นกัน

 

นักออกแบบ

อีกหนึ่งสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับบริษัทพัฒนาอสังหาฯ โดยตรงคือนักออกแบบหรือสถาปนิก ที่จะเป็นผู้สรรค์สร้างโครงการนั้นๆ ให้ออกมาเป็นรูปเป็นร่าง โดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมาย ประโยชน์การใช้งานของพื้นที่ การตลาดที่ได้วางแผนเอาไว้ อีกทั้งยังต้องคำนวนค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับเงินทุนเพื่อให้กระบวนการดำเนินงานอยู่ในงบประมาณที่จัดตั้งเอาไว้ด้วย

 

วิศวกร

การสร้างอาคารจะเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้หากไม่มีอาชีพวิศวกร โดยกลุ่มคนเหล่านี้จะต้องคอยทำงานควบคู่ไปกับสถาปนิกอย่างสอดคล้องกันตลอดจนงานจบ โดยอาชีพวิศวกรนั้นก็ได้แบ่งย่อยไปอีกหลากหลายสาขา ทั้งวิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโครงสร้าง ฯลฯ โดยนอกเหนือจากนี้วิศวกรนั้นยังต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพของโครงการว่าเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดหรือไม่ เพื่อให้ได้ชิ้นงานสุดท้ายที่ออกมาอย่างสมบูรณ์เป็นไปตามแบบมากที่สุดนั่นเอง